Hệ thống mua hàng online Nhựa Duy Tân Hỗ trợ: info@duytan.com Tư vấn: +84 934 128 616

DUY TÂN TỰ HÀO NHẬN HAI GIẢI THƯỞNG VỀ KINH TẾ XANH QUỐC GIA

Ngày 20/07/2023, tại Hà Nội, trong chương trình Truyền thông Xây dựng và Phát triển Nền kinh tế xanh Quốc Gia năm 2023, Duy Tân được vinh danh ở hai hạng mục “Thương hiệu vì môi trường xanh Quốc gia” và “Sản phẩm thân thiện với môi trường”.

Đây là sự kiện tôn vinh 70 doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường gắn liền với phát triển kinh tế bền vững do Hiệp hội Thông tin Tư vấn Kinh tế Thương mại Việt Nam (VICETA), Viện pháp lý và bảo vệ môi trường tổ chức.

Để đạt chứng nhận này, Duy Tân đã đáp ứng các tiêu chí về phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với việc bảo vệ môi trường như: đảm bảo chỉ số về an toàn vệ sinh môi trường trong nhà máy sản xuất; sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tái chế; phát triển các sản phẩm chất liệu an toàn và thân thiện với môi trường. Trong năm 2023, Duy Tân cũng tổ chức nhiều hoạt động về môi trường hướng tới cộng đồng (Phân loại rác tại nguồn, Đổi rác lấy quà, Thu cũ đổi mới…)

Chương trình “Truyền thông Xây dựng và Phát triển Nền kinh tế xanh Quốc Gia” được tổ chức từ năm 2015 nhằm đẩy mạnh chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn năm 2050. Hoạt động góp phần phát huy phong trào bảo vệ môi trường tới từng cá nhân và tổ chức, thúc đẩy xanh hóa lối sống, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp với toàn xã hội.