Hệ thống mua hàng online Nhựa Duy Tân Hỗ trợ: info@duytan.com Tư vấn: +84 934 128 616

Úp Ly Matsu Nhỏ Duy Tân

86,400₫ 96,000₫ Còn hàng

(*) Giá chỉ áp dụng tại khu vực TP. HCM

Kích thước: 29,7 x 21,8 x 24,8 cm

Qui cách: 01 bộ/ thùng

Nguyên liệu: PP

Màu sắc: Đỏ, Dương, Lá, Hồng

Lựa chọn: